Velfra er en langsiktig og bærekraftig partner for private og offentlige tilbydere av velferdstjenester.

Velfra 
investerer i 
sosial 
infrastruktur

Med hovedfokus på Helsebygg, Skole og utdanning, Barnehager, Omsorgsboliger og Eldreomsorg

Vi eier per 2020 om lag 54 000 kvm fordelt på 55 eiendommer. Porteføljen er spredt over hele landet, med en hovedvekt i Østlandsområdet.

Siste nytt