Velfra kjøper skolebygg utleid til CIS

Velfra kjøper skolebygg utleid til CIS

Velfra har kjøpt 2 barne og ungdomsskolebygg i Fredrikstad og i Moss

Skolene ligger sentralt plassert i vekstkommuner i Viken fylke. Skolene har gode inne og utefasiliteter for totalt 500 elever, og driftes av Children’s International School på lange leiekontrakter.

Ekspansjonsstrategi

Skolene følger International Baccalaureate fagplanene, og er positivt anerkjent av elever, foreldre og i nasjonale prøver. Kjøpene er en del av Velfras ekspansjonsstrategi i Norge innen infrastruktur for helse, omsorg og utdannings.

September 2020