Velfra er opptatt av anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden

Velfra arbeider kontinuerlig med å sikre at alle våre leverandører blant annet tilbyr anstendige arbeidsvilkår, at det er full organisasjonsfrihet, at de får nødvendig opplæring i HMS og at de tar bevisste valg ved innkjøp av materialer og produkter.


Spørsmål angående denne saken?

Har du noen spørsmål angående denne saken eller Velfra AS, ta kontakt med vår kontaktperson på mail eller telefon.

Erik Hammer

Managing director

9916 1634

erik.hammer(a)velfra.no