Et mer bærekraftig samfunn,
er hva vi jobber for.

Velfra jobber for et mer bærekraftig samfunn. Vi har tydelige og forpliktende klima- og miljøambisjoner for egen eiendomsportefølje, og har et særskilt fokus på sosial bærekraft.

Bærekraft 1
Bærekraft 2

Klima og miljø

I samarbeid med våre leietaker arbeider vi for å redusere energiforbruk og -utslipp. Vi stiller krav til våre leverandører om miljøsertifisering. Vi strekker oss for å reise miljøvennlig og redusere transportbehovet. Vi fokuserer på gjenbruk av bygningsmaterialer i videreutvikling eller rehabilitering av våre bygg.

Sosial bærekraft

Velfra er opptatt av sosial bærekraft. Derfor har vi inngått samarbeid med Pøbelprosjektet for vedlikehold av våre bygg, hvor mennesker med hull i CV får en mulighet til å få en fot innenfor arbeidslivet. Vi sponser dessuten årlig gode initiativ innen sosial bærekraft.

Les mer om Velfra her

Erklæring om mangfold
og inkludering

Velfra er forpliktet til å bidra til et miljø der alle mennesker er inkludert, blir behandlet med verdighet og respekt. Vi har som mål å fremme mangfold og inkludering gjennom vår virksomhet.

Velfra er forpliktet til å til enhver tid være en inkluderende, variert arbeidsplass og samarbeidspartner som tar imot mennesker med alle bakgrunner. Velfra har som mål å skape et arbeidsmiljø både internt og eksternt der alle forskjeller blir verdsatt og alle opplever en følelse av tilhørighet.