Kontakt oss

Henvendelser ang. drift av våre eiendommer:

For spørsmål knyttet til drift, vedlikehold og forretningsførsel for våre eiendommer, ta kontakt med:
Newsec på telefon 06760.

For andre henvendelser:

Alf Martin Brasøygård

daglig leder

911 20 027

alf.brasoygard(a)velfra.no

Varslingskanal

Varsling er å gi beskjed om ulovlige eller andre kritikkverdige forhold i virksomheten uten å benytte ordinære rapporteringskanaler. Vi oppfordrer til å varsle om forhold som kan true selskapets økonomi eller omdømme ved å kontakte Velfra’s styreleder Linnea Poulsson linnea.poulsson(a)infranode.se.

Eksempler på forhold det kan varsles om:

  • Mistanke om økonomiske misligheter (herunder tyveri, korrupsjon, bedrageri, underslag, regnskapslovbrudd eller dokumentforfalskning)
  • Mistanke om andre ulovlige forhold
  • Trakassering eller mobbing, diskriminering eller rasisme
  • Andre brudd på HMS-regler (helse, miljø og sikkerhet)