Gjennom kunnskap, åpenhet
og tett dialog bygger Velfra langsiktige relasjoner til sine kunder.

Velfra er et norsk selskap som investerer i samfunnskritisk infrastruktur innen helse, omsorg og utdanning i Norge.

I våre bygg jobber mange av de største heltene i Norge. Barnehageansatte og lærere, helsearbeidere som pleier de syke og eldre, samt hjelpepleiere og andre som bistår de som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan bo på egen hånd. 

Velferdstjenester av høyeste kvalitet.  

Som en langsiktig eier av sosial infrastruktur, er vi opptatt av at våre bygg gir disse heltene gode rammebetingelser for å levere velferdstjenester av høyeste kvalitet.  

Fakta om oss

  • Omsorgsbolig Holding ble etablert i 2018 og skiftet i 2020 navn til Velfra.
  • Selskapet har en sterk ambisjon om videre vekst og har sterke og langsiktige eiere i ryggen.
  • Velfra er eid av Infranode og DIF Capital Partners.
  • Velfra har engasjert Newsec til bistand med forvaltning, vedlikehold og forretningsførsel for porteføljen.