Velfra investerer i sosial infrastruktur

Med hovedfokus på Helsebygg, Skole og utdanning, Barnehager, Omsorgsboliger og Eldreomsorg

Vi eier per 2020 om lag 54 000 kvm fordelt på 55 eiendommer. Porteføljen er spredt over hele landet, med en hovedvekt i Østlandsområdet.

Helsebygg

Velfra investerer i helsebygg.

På bildet eksemplifisert med tidligere Sjømennenes Helseheim som i dag huser Unicare Fram rehabilteringsklinikk.

Barnehager

Velfra investerer i barnehager. 

På bildet Andromeda Barnehage på Korsvoll i Oslo. Barnehagen er drevet av Ulna og fokuserer på friluftsliv og estetiske fag.

Eldreomsorg

Velfra ønsker å investere i sykehjem og annen infrastruktur for eldreomsorg. 

Omsorgsboliger 

Velfra investerer i omsorgsboliger. Boligene benyttes til bo og habiltering for mennesker med funksjonsnedsettelse, innen avvenning eller innen barnevern. 

Skolebygg

Velfra investerer i skolebygg.

Her eksemplifisert med Childrens International School i Moss som driver IB-sertifisert engelskspråklig barne- og ungdomsskole.